Skip to content
olah sandor

Oláh Sándor Képzőművészeti Szakosztály

2003 – márciusában a szakosztály újraszerveződött és felvették a szabadkai festő Oláh Sándor nevét. A szakosztály szakvezetőséget és művészeti vezetőt kapott Boros György – grafikus művész személyében. Ennek köszönhetően az Oláh Sándor Képzőművészeti Szakosztály tagsága megnövekedett, felölelve Szabadka azon képzőművészeit, alkotóit, akik a Népkört magukénak tekintik, beleértve az amatőr, audiodidakta és hivatásos képzőművészeket. A szakosztály ma közel félszáz tagot számlál.

 

A szakosztály szakmai továbbképzést és kiállítási tevékenységet folytat. Az edukációt Boros György képzőművész vezeti. Az órákon a képzőművészet különböző területén technikai és elméleti oktatás folyik.A szakosztály három tavaszi és két őszi tárlatot szervezett, amelyet minden alkalommal katalógus is kísért. A tagság egy része részt vett a MIRK-en. A szakosztály négy tagja önálló tárlatot szervezett a Népkör Oláh Sándor Körgalériájában. Több alkalommal alkalmi kiállításokon mutatkoztak be, valamint részt vettek az Interetno fesztivál rendezvényein és más kirakodóvásárokon. Szakosztályunk tagjai rendszeresen részt vesznek belföldi és külföldi kiállításon egyaránt. A különböző nemzetközi pályázatokon nagy sikerrel szerepelnek.

 

Közös munkajellegű kirándulásokat szerveznek.

Szakosztály és művészeti vezető:

Boros György

Boros György